Siirry suoraan sisältöön

CALL FOR PAPERS: Seitsemäs kansallinen KATSE-konferenssi

KATSE-konferenssin ajankohta on muuttunut epävarman koronatilanteen vuoksi. Konferenssi järjestetään 6.–7.5.2022.

Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura järjestää kerran kolmessa vuodessa kansallisen KATSE-konferenssin. Konferenssin tavoitteena on antaa mahdollisimman kattava, ajantasainen ja monitieteinen kuva suomalaisesta kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta sekä kerätä yhteen uransa eri vaiheissa olevia tutkijoita ja kansainvälisten suhteiden parissa työskenteleviä toimijoita. Konferenssi järjestetään perinteisesti yhteistyössä puolustusministeriön, ulkoasiainministeriön ja Ulkopoliittisen instituutin kanssa.

Seitsemäs KATSE-konferenssi järjestetään Scandic Rosendahlissa Tampereella teemalla Multilateralismin murros?

Viime vuosien poliittinen kehitys on johtanut arvioihin, joiden mukaan monenkeskisyyttä painottava aikakausi kansainvälisessä politiikassa on ohi kansainvälisten instituutioiden vallan heikentymisen, kahdenkeskisten sopimusten ja autoritaaristen hallintojen nousun myötä. 2020-luvulla monenkeskinen yhteistyö kansainvälisessä politiikassa näyttää taas todennäköisemmältä presidentti Joe Bidenin valtakauden, Kiinan ilmastopoliittisen käännöksen, Britannian EU-eron jälkeisen Euroopan unionin näkymien ja koronapandemian synnyttämien kansainvälisten yhteistyöverkostojen myötä. Toisaalta monet kansainvälisen politiikan kehityskulut tarjoavat edelleen vahvistusta teesille, että paluuta vahvaan monenkeskiseen yhteistyöhön ei ole näkyvissä. 

KATSE-konferenssissa tarkastellaan multilateraalin maailmanpolitiikan horisonttia tällä vuosikymmenellä ja analysoidaan teemaa eri näkökulmista. Teemaa käsitellään konferenssin keynote-esityksissä sekä aihepiirille omistetuissa keskusteluissa ja työryhmissä. Konferenssissa on myös etäosallistumismahdollisuus. 

KATSE-konferenssin ensimmäiseksi pääpuhujaksi on vahvistunut Columbian yliopiston oikeustieteen professori Anu Bradford, joka on lanseerannut käsitteen Bryssel-efekti. Teoksessaan The Brussel Effect: How the European Union Rules the World (Oxford University Press 2020) Bradford osoittaa, miten EU käyttää merkittävää sääntelyvaltaa globaalisti. Eurooppalainen sääntely ja sen taustalla vaikuttavat normit ovat olennainen osa monenkeskisen yhteistyön tulevaisuutta, kun EU kilpailee globaalisti Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Ennen siirtymistään Columbian yliopistoon Bradford toimi Chicagon yliopistossa oikeustieteen professorina.

PAPERIEHDOTUKSET TYÖRYHMIIN

KATSE pyytää ehdotuksia konferenssiesityksiksi. Esitykset voivat käsitellä kansainvälisten suhteiden tutkimuksen eri osa-alueita niin empiirisestä kuin teoreettisesta näkökulmasta. Paperien ei tarvitse liittyä suoraan konferenssin teemaan, mutta se on toivottavaa.

Paperiehdotuksia voi lähettää 1.8.2021 saakka.

LISÄTIETOJA

Johanna Vuorelma
Puheenjohtaja
Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura
johanna.vuorelma@helsinki.fi
045 357 8335

Avainsanat: