Siirry suoraan sisältöön

KATSE 2016

Tietoa konferenssista

KATSE:n järjestyksessä viides kansallinen konferenssi järjestetään 15-16.1.2016 Hämeenlinnassa hotelli Rantasipi Aulangolla. Konferenssin tavoitteena on antaa mahdollisimman kattava, ajantasainen ja monitieteinen kuva suomalaisesta kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta sekä kerätä yhteen niin uransa eri vaiheissa tutkijoita kuin kansainvälisten suhteiden parissa työskenteleviä tai niitä muuten harrastavia.

Konferenssi järjestetään yhteistyössä puolustusministeriön, ulkoasiainministeriön,  Ulkopoliittisen instituutin ja Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston kanssa.

Konferenssin teemana on tulevaisuus ja ennakointi. Näitä teemoja käsitellään konferenssin plenumeissa sekä aihepiirille omistetussa työryhmässä. Lisäksi konferenssin aikana järjestetään keskustelusessioita kansainvälisten suhteiden tutkimuksen tulevaisuuteen liittyvistä teemoista.

Konferenssi on avoin kaikille yliopistossa, valtionhallinnossa ja kolmannella sektorilla kansainvälisten suhteiden kanssa tekemisissä oleville. Paperiehdotusten määräaika on jo umpeutunut, mutta konferenssiin on mahdollisuus osallistua kuulijana.

Tarkempaa tietoa konferenssista löytyy klikkaamalla ylävalikossa olevaa tekstiä KATSE 2016.

Information in English

logot2

Ohjelma

Perjantai 15.1.2016

11:20Kuljetus Hämeenlinnan rautatieasemalta kylpylälle
12:00Saapuminen ja lounas
13:00-15:15Konferenssin avaus ja keynote-luennot
15:15-15:45Kahvitauko
15:45-17:15Työryhmäsessiot 1
17:15-18:15Keskustelutilaisuus: Tutkimustieto päätöksenteon tukena
18:15-20:00Mahdollisuus kylpyläosastolla vierailuun
20:00Illallinen

Lauantai 16.1.2016

09:00-10:30Työryhmäsessiot 2
10:30-10:45Tauko
10:45-12:15Työryhmäsessiot 3
12:15-13:15Lounas
13:15-14:45Plenum: Paneelikeskustelu tulevaisuuden  tutkimuksesta ja ennakoinnista
15:15Kuljetus Hämeenlinnan rautatieasemalle

Keynote-puhujat

Randers

Jørgen Randers (s.1945) on ilmastostrategian professori Norwegian Business Schoolissa, jossa hän työskentelee ilmastonmuutos- ja energia-aiheiden, skenaarioanalyysin ja systeemidynamiikan parissa. Hän luennoi laajalti sekä kotimaassaan että kansainvälisesti kestävän kehityksen teemoista, erityisesti ilmastonmuutoksesta ja tulevaisuudesta.

Randers on toiminut yliopistomaailmassa kolmanneksen elämästään. Kaksi muuta kolmannesta ovat kuluneet bisnesmaailman sekä järjestöjen parissa. Hän kuuluu useiden yritysten hallituksiin ja toimii suurten energiayritysten kestävän kehityksen asiantuntijana.

Hän toimi Norwegian Business Schoolin johtajana vuosina 1981-89 ja WWF:n (Maailman luonnonsäätiön) varatoiminnanjohtajana Sveitsissä vuosina 1994-99. Hän johti työryhmää, joka neuvoi Norjan hallitusta kasvihuonepäästöjen vähentämisessä vuonna 2006.

Randers on kirjoittanut useita kirjoja ja tieteellisiä artikkeleita. Hän osallistui The Limits to Growth -kirjan ja sen jatko-osien kirjoittamiseen. Hänen teoksensa 2052 – A Global Forecast for the Next Forty Years on käännetty 8 kielelle ja sitä on myyty yli 100 000 kappaletta.

Hänelle on myönnetty useita palkintoja ja tunnustuksia, mm. kunniatohtorin arvonimi Anglia Ruskin yliopistosta Cambridgesta. Hän on Rooman klubi -ajatushautomon jäsen.

Lisätietoja Jørgen Randersista

JGlenn


Jerome C. Glenn 
on tulevaisuuden kehityslinjoja globaalilla tasolla analysoivan Millenium-projektin johtaja ja yksi sen perustajajäsenistä. Hän on ollut vastuussa Ted Gordonin kanssa vuosittaisen State of the Future -raportin kirjoittamisesta viimeiset kaksitoista vuotta. Vuosina 1988-2007 hän toimi United Nations Universityn American Councilin toiminnanjohtajana.

Glennillä on yli 35 vuoden kokemus tulevaisuuden tutkimuksen tekemisestä hallituksille, kansainvälisille järjestöille ja yrityksille liittyen lukuisiin eri teemoihin. Hän on pitänyt yli 300 luentoa yliopistoissa, kansainvälisissä järjestöissä, YK:ssa ja yrityksissä ympäri maailmaa. Hän on toiminut riippumattomana neuvonantajana esim. Maailmanpankille, UNDP:lle, UNESCO:lle, FAO:lle, USAID:lle ja useille hallituksille ja yrityksille.

Glenn on julkaissut yli 100 tulevaisuuden ennakointia käsittelevää kirjoitusta. Hänen artikkeleitaan on julkaistu useissa julkaisuissa kuten Nikkei, ADWEEK, International Tribune, New York Times, Foresight, Futures, Technological Forecasting, Futures Research Quarterly ja The Futurist.

Hän on toimittanut Future Research Methodology -teoksen versiot 1.0. ja 2.0. Hänen muita teoksiaan ovat Future Mind: Merging the Mystical and the Technological in the 21st Century (1989 & 1994), Linking the Future: Findhorn, Auroville, Arcosanti (1979), ja Space Trek: The Endless Migration (1978 & 1979).

Glenn on suorittanut BA-tutkinnon filosofiasta American Universityssä sekä MA-tutkinnon sosiaalitieteiden opettamisesta ja tulevaisuuden tutkimuksesta Antioch University New Englandissa. Lisäksi hän on tehnyt tohtoriopintoja Massachusettsin yliopistossa.  Hänelle on myönnetty lukuisia tunnustuksia kuten  Donella Meadows Metal, Kondratieff Metal ja Emerald Citation of Excellence. Hänellä on kunniaprofessorin ja tohtorin arvonimet kahdessa eteläamerikkalaisessa yliopistossa (Universidad Ricardo Palma ja Universidad Franz Tamayo).

Lisätietoja Jerome Glennistä

Plenum

Lauantaina iltapäivällä konferenssin päättää plenum-sessio, jossa pohditaan tulevaisuuden tutkimuksen haasteita ja mahdollisuuksia. Keskusteluun alustajiksi ovat  lupautuneet prof. Heikki Patomäki (Helsingin yliopisto), tutkija Leena Ilmola (International Institute for Applied Systems Analysis), prof. Hiski Haukkala (ulkoministeriö/Tampereen yliopisto) sekä Aleksi Neuvonen (Demos Helsinki). Plenumin puheenjohtajana toimii prof. Henri Vogt (Turun yliopisto).


Hiski Haukkala
on Kansainvälisen politiikan oppiaineen apulaisprofessori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa ja erikoistutkija politiikan suunnittelun ja tutkimuksen yksikössä ulkoasiainministeriössä. Hän on työskennellyt myös Ulkopoliittisessa instituutissa ja Turun yliopistossa. Vierailevana tutkijana hänen työpaikkoihinsa ovat kuuluneet EU Institute of Security Studies Pariisissa, International Institute for Strategic Studies Lontoossa ja Stirlingin yliopiston politiikan laitos Skotlannissa. Hän on kirjoittanut useita artikkeleita EU:n ulkopolitiikasta, ja viimeisimpänä työnään toimittanut National Perspectives on Russia: European Foreign Policy in the Making?-teoksen Routledgelle.
www.hiskihaukkala.net

Leena Ilmola Senior Research Scholar, International Institute for Applied Systems Analysis


Aleksi Neuvonen
on ajatushautomo Demos Helsingin toinen perustaja ja nykyinen tutkimusjohtaja. Hänen taustansa on tulevaisuuden tutkimuksessa ja innovaatiotutkimuksessa. Demos Helsingissä Neuvonen on toteuttanut kymmeniä eri kokoisia ennakointihankkeita ulottuen Euroopan komission tutkimushankkeissa tehdyistä laajoista skenaarioraporteista järjestöille, kaupungeille, ministeriöille ja yrityksille toteutettuihin megatrendi-työpajoihin. Tärkeimpänä tuloksena näistä on puolenkymmentä suurelle yleisölle suunnattuja skenaario-raporttia ja yksi skenaario-kirja. Ennen aikaansa Demos Helsingissä Neuvonen on työskennellyt mm. VTT:n teknologian tutkimuksen ryhmässä ja Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa sekä opettanut tulevaisuuden tutkimusta kuudessa eri yliopistossa eri puolilla Eurooppaa. Hän on valmistunut maisteriksi Helsingin yliopistosta ja valmistelee tällä hetkellä väitöskirjaa tulevaisuuden tutkimuksen ja yhdyskuntasuunnittelun suhteesta Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Radboud University Nijmegenissä.


Heikki Patomäki
on Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori. Hänen viimeisimpiä teoksiaan ovat mm. Suomen talouspolitiikan tulevaisuus (2015), Tulevaisuuden politiikkaa (2013), The Great Eurozone Disaster: From Crisis to Global New Deal (2013) sekä The Political Economy of Global Security. War, Future Crises and Changes in Global Governance (2008). Patomäen tutkimus on aiheiltaan keskittynyt enenevässä määrin tulevaisuuteen, kuten hänen useat teoreettiset ja metodologiset julkaisunsa (esim. On the Complexities of Time and Temporality: Implications for World History and Global Futures, Australian Journal of Politics and History, 2011.) osoittavat. Patomäki on työskennellyt maailmanpolitiikan ja -talouden professorina myös Nottingham Trent –yliopistossa Isossa-Britanniassa ja RMIT-yliopistossa Australiassa, sekä vierailevana professorina Ritsumeikan-yliopistossa Japanissa. Patomäki on myös yhteiskunnallisesti aktiivinen; lisätietoa vaikuttamistoiminnasta löytyy sivulta www.patomaki.fi

Henri Vogt on Turun yliopiston kansainvälisen politiikan professori. Hän on tutkimuksissaan keskittynyt mm. Suomen ja EU:n ulkopolitiikkaan sekä demokratisaation ja globaalisuuden ongelmiin.

Työryhmät

Työryhmäsessio I / Panel session I

Kansainväliset suhteet ja strateginen ennakointi 1 / International relations and strategic foresight 1

Chair: Hiski Haukkala

• Janne Malkki: The Future Prospects of War, Structural Changes Affecting the Longue Durée and their Impact on Balances of Power
• Pami Aalto & Iida Jaakkola: Global Megatrends and Nordic Energy Security 2030 (Paperin esittää/paper presented by Pami Aalto)
• Tapio Juntunen & Ari-Elmeri Hyvönen: Sopeutuva resilienssi: ennakoimattomuuden illuusio ja varautumisajattelun politiikka (Paperin esittää/paper presented by Tapio Juntunen)
• Minna Jokela: Rajaturvallisuuden toimintaympäristön muutosten ennakoiminen

Identiteetti, uskonto ja nationalismi / Identity, religion and nationalism

Chair: Henri Vogt

• Matti Jutila: Societal securitization: expanding the agenda for the study of extreme identity politics
• Elina Sinkkonen & Veera Laine: Legitimacy and state-led nationalism in China and Russia
• Marja Vuorinen: Breivikin manifesti revisited: uhkakuvat neljä vuotta myöhemmin
• Yên Mai & Sofia Laine: Young educated and global woman in an authoritarian society and the counter power of art
• Aini Linjakumpu: Uskontojen uusjako: karismaattinen kristillisyys islamilaisessa maailmassa

Euroopan unioni, turvallisuus ja maailmanpolitiikka 1 / European Union, security and world politics 1

Chair: Hanna Ojanen

• Sonja Alapiha: The European External Action Service as a diplomatic actor and its political significance in relation to the EU Member States’ diplomacies
• Kristi Raik: Liberalism, geopolitics and identity in EU-Russia relations: Re-reading the Baltic factor
• Niklas Helwig: Reassessing Germany’s role in EU foreign policy: from reluctant hegemon to pragmatic leader?
• Mirva Salminen & Maria Mekri: Future of European Union Crisis Management: Finding Potentials for Enhancing Capabilities through Collaboration (Paper presented by Maria Mekri)

Ulkopolitiikan historia ja teoria 1 / History and theories of foreign policy 1

Chair: Tuomas Forsberg

• Ville Sinkkonen: The trust-peace nexus and the levels of trust: The case of the United States-Egypt relationship in the post-Arab Spring frame
• Leena Riska-Campbell: Bridge Building on the Offensive. Epistemic Control of the Cold War Concepts of Modernization
• Anne Nykänen: ”Wir schaffen das” – Merkel, Germany and Europe’s Migrant Crisis
Teemu Rantanen: Belief Systems in International Relations
• Matti Pesu: Matalalla profiililla: Mauno Koiviston ulkopolitiikan luonteeseen ja toimintatapoihin liittyvät uskomukset

Normit, oikeus ja moraali 1 / Norms, justice and morality 1

Chair: Jarna Petman

• Hanna-Mari Kivistö: Refugees, human rights and (non-)citizenship
• Saila Heinikoski: Spheres of justice in international relations: Moral theories and state sovereignty
• Katja Creutz: Morality and Law in the Refugee Crisis: Conflict or Convergence?
• Pinja Lehtonen & Anne-Marie Oostveen: Independent mobility: accessibility of European automated border control systems for persons with disabilities
• Milka Sormunen: The European Court of Human Rights as an administrator of the best interests of the child

Rauhanvälitys ja konfliktinratkaisu 1 / Peace mediation and conflict resolution 1

Chair: Tarja Väyrynen
• Jyrki Ruohomäki: Searching for narrative sympathy in Northern Ireland
• Marko Lehti: From Antagonism to Agonistic Peace: Rethinking Identities and Dialogic Transformation
• Pertti Joenniemi: Settling Conflicts Through Dialogue: A Theorization
• Tanja Tamminen: Critical approach to frozen conflicts: Through ‘diagnosis’ to transformative ‘therapy’
Karim Maiche: Asymmetric Civic Acts of Autonomous Trade Unions in Algeria

Sodankäynti ja poliittinen väkivalta 1 / Warfare and political violence 1

Chair: Tommi Koivula

• Hanna Smith: Strategic Thinking, Strategy and Ideology in Russian Foreign and Security Policy
• Bettina Renz: Beyond Label: Hybrid Warfare
• Anna Kronlund: The changing nature of war and war powers Implications for the US political discussions
• Katri Pynnönniemi: Russian adjusted military doctrine: What it can tell us about Russian view on future conflicts?

Kansainvälisen politiikan teoriat / Theories of international relations

Chair: Hannes Peltonen

• Ari-Elmeri Hyvönen: Rethinking ”Events” in Global Politics
• Malgorzata Smieszek: Role of formal leadership in soft-law institutions on example of the Arctic Council
• Jyrki Käkönen: Kautilya ja kansainvälinen politiikka

Työryhmäsessio II / Panel session II

Biopolitiikka ja kansainväliset suhteet / Biopolitics and international relations

Chair: Jaakko Ailio

• Cai Weaver: From Sodomy and Sin, to Prohibition and Silence: The Deployment of (homo)sexuality in Russia
• Rune Saugmann: Citizen video in world politics: sight, foresight and algorithms
Ilari Nikula: Biopolitics of the environmental crisis
• Sandra Wallenius-Korkalo: Power of the Body in Political Representations of a Religious Community
• Jemima Repo: The Sexual Politics of Human Capital Theory

Aseriisunta / Disarmament

Chairs: Tytti Erästö & Matti Jutila

• Unto Vesa: Suomen aseidenriisuntapolitiikan historia
• Tapio Juntunen: Suomen ulkopolitiikka, INF-sopimus ja tulkinnat suurvaltojen ydinasepolitiikan muutosten luonteesta kylmän sodan päättymisen yhteydessä
• Sia Spiliopoulou Åkermark: The meaning of airspace sovereignty today: challenges flowing from the Agreement on the Establishment of the North European Functional Airspace Block (NEFAB)
• Juha Vuori: Deterrence as a speech act

Euroopan unioni, turvallisuus ja maailmanpolitiikka 2 / European Union, security and world politics 2

Chair: Hanna Ojanen

• Salla Huikuri: The European Union and the Arms Trade Treaty
• Hanna Tuominen: External perceptions of the EU’s normative power role in human rights
• Tommi Koivula: The European Union and the Use of Military Force: Mapping the Discursive Space of the EU Common Security and Defence Policy
• Heino Nyyssönen: Miksi EU:n itäiset maat eivät halua pakolaisia?

Kansainväliset suhteet ja strateginen ennakointi 2 / International relations and strategic foresight 2

Chair: Hiski Haukkala

• Kari Möttölä: Obama’s grand strategy as legacy – a case study in strategic foresight
• Mikko Tyrväinen: Politique étrangère and the French European Defence Discourse – Discourse Theory as a Tool for Strategic Forecast of European Security
Elina Eloranta: Four modes’ perspective into the recent development of Europe’s security environment

Kansainvälinen poliittinen talous 1 / International political economy 1

Chair: Mikael Wigell

• Anni Kangas: Global Cities and the Fabrication of the World
• Suvi Kansikas: Neuvostoliitto ja sosialistisen kaupan romahdus
• Sami Torssonen: Transparency and the Marxian Critique of Political Economy

Kehitysmaatutkimus / Development studies

Chair: Barry Gills

• Tiina Seppälä: Feminization of Resistance in the Global South: Challenging the Development-Power/Knowledge Nexus through Decolonial Feminist Solidarity
• Ilona Steiler: Workers’ rights in the informal economy: the paradoxes of formalization and legal empowerment for street vendors in Dar es Salaam
• Heli Aaltonen: State, churches and violence in El Salvador
• Anisa Doty: Working Around, In and On Conflict: Findings of a study of Finnish Development Intervention in Conflict-Affected Nepal

Suomi ja Eurooppa / Finland and Europe

Chair: Raimo Väyrynen

• Pauli Heikkilä: Itsenäisenä Eurooppaan. Suomen pitkä linja Euroopan yhdentymiseen
• Johanna Rainio-Niemi: Cold War Neutrality: Definitions and A New European Perspective
• Tuomas Forsberg & Matti Pesu: The Role of Public Opinion in Finland’s Foreign and Security Policy

Työryhmäsessio III / Panel session III

Rauhanvälitys ja konfliktinratkaisu 2 / Peace mediation and conflict resolution 2

Chair: Tarja Väyrynen

• Tiina Vaittinen: Hoiva transnationaalina rauhan- ja konfliktin kysymyksenä: Feministinen näkökulma /Care as a transnational question of peace and conflict: A feminist perspective
• Miia Huttunen: UNESCO and Conflict Prevention – The East-West Major Project and the Threat of an East-West Conflict
• Leena Vastapuu: Female war veterans’ everyday survival strategies in post-conflict Liberia
• Tarja Seppä: Conflict prevention and mass atrocity prevention: Responsibility to protect as a framework for prevention
• Yannick Poullie: Åland’s demilitarised and neutralised status as a matter of parliamentary discussion in Åland and Finland from 1989 to 1995

Pohjoiset alueet ja kansainväliset suhteet / Northern areas and international relations

Chair: Aini Linjakumpu

• Teemu Palosaari: The Arctic Paradox (and how to solve it.) Oil, gas and climate change ethics in the Arctic
• Juha Käpylä & Harri Mikkola: The Arctic as an exceptional zone of peace and cooperation? A Critical Analysis
• Monica Tennberg: Sopeutumisen vaihtoehdot Barentsin alueella: miten kääntää arvioinnin tulokset käyttökelpoiseksi tiedoksi?
• Nina Tynkkynen: Contested securities in the Arctic: the case of the Arctic Sunrise
• Joonas Vola: Arcticulating Aesthethics – Politics and Practices in Representing the Northern Regions

Normit, oikeus ja moraali 2 / Norms, justice and morality 2

Chair: Jarna Petman

• Lauri Tähtinen: Mitä meidän pitäisi ymmärtää luonnonoikeudesta?
• Ukri Soirila: Legitimacy and Life: Some critical notes on humanity discourse in international law
• Rotem Giladi: Race, Humanity, and the Laws of War in the Aftermath of WWI
• Ilona Steiler: After labour rights? The conception of governing corporate power in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights

Kansainvälinen poliittinen talous 2 / International political economy 2

Chair: Mikael Wigell

• Mikael Mattlin: China’s OBOR Plan Seen Through Three Geoeconomic Lenses
• Laura Häyhä: Future prospects of China’s industrial sector and sustainable development
• Silke Trommer: Does The WTO Have A Future? Some Responses from the Trade Policy Community

Ulkopolitiikan historia ja teoria 2 / History and theories of foreign policy 2

Chair: Tuomas Forsberg

• Tapio Juntunen: Acquiescence as the fate of small state foreign policy? The uneasy reappearance of Finlandization during the Ukraine crisis
• Antto Vihma: Geopolitics versus Geoeconomics
• Antti Kaski: A European Economic Powerhouse or a Global Player? Germany’s role in the Russia-Ukraine crisis: the End of Ostpolitik or the Beginning of a New Active Foreign Policy?
• Pallavi Pal: Russian nuclear energy diplomacy in Finland and Hungary (Paperin esittää/paper presented by Heino Nyyssönen)

Sodankäynti ja poliittinen väkivalta 2 / Warfare and political violence 2

Chair: Tommi Koivula

• Mikko Räkköläinen: Outsourced Foreign Policy: The Policy Impact of Commercial Military Service Providers
• Antti Seppo: German way of war? Continuity and change in German strategic culture after the end of the Cold War
• Mirva Salminen: Strategic Partners of the Finnish Defence Forces as Producers of National Security

Maailmanpolitiikan uudet avaukset / New directions in world politics

Chair: Saara Särmä

• Mikko Mäki: The Formation of Contemporary Political Subjectivities within Islam-related and Art-related Contemporary Architecture in Qatar and the UAE
• Susanna Hast: Taideperusteinen menetelmä ja performatiivinen politiikka kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa
• Angel Iglesias Ortiz: Visions of the world through contingency and hegemony. A visual analysis of discourses on world order, peace, and community
• Aino Huxley: Digitalisation of the International Arena: a Case Study of Youth Forums in Russia

Tutkimustieto päätöksenteon tukena

Miten tutkimustieto voi toimia päätöksenteon tukena? Millaiselle tutkimukselle on käyttöä, mitä haasteita päätöksenteon tukemiseen tehtävään tutkimukseen liittyy niin tutkijan kuin tiedon hyväksikäyttäjän kannalta? Näiden kysymysten lisäksi käydään läpi strategisen tutkimuksen neuvoston ja valtioneuvoston tutkimusrahoitusinstrumentteja. Alustajina toimivat Juha Martelius puolustusministeriöstä ja Taina Kulmala valtioneuvoston kansliasta. Osioon ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Saapuminen aulangolle

Osallistujille järjestetään linja-autokuljetus Hämeenlinnan rautatieasemalta seuraavasti:

  • perjantaina 15.1. klo 11:20 Hämeenlinnan rautatieasema – Rantasipi Aulanko
  • lauantaina 16.1. klo 15:15 Rantasipi Aulanko – Hämeenlinnan rautatieasema

Osallistujia pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä, tarvitsevatko he linja-autokuljetusta Hämeenlinnan rautatieasemalle (meno ja/tai paluu). Näin pystymme mitoittamaan kuljetuskapasiteetin oikein.

Aulangolle on mahdollista saapua myös omalla autolla. Hotellin luona on runsaasti parkkitilaa.

Junia Hämeenlinnaan kulkee  perjantaina 15.1. mm. seuraavasti:

Helsingistä
10:06 Helsinki – 11:09 Hämeenlinna

Tampereelta
10:07 Tampere – 10:47 Hämeenlinna

Turusta
09:05 Turku – 10:23 Toijala  /  10:28 Toijala – 10:47 Hämeenlinna

Tarkistathan vielä lähempänä ajankohtaa, ettei juna-aikatauluihin ole tullut muutoksia. Aikataulut voi tarkistaa VR:n sivuilta.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuaksesi konferenssiin:

  • Täytä elektroninen ilmoittautumislomake.
  • Maksa konferenssimaksu KATSE ry:n tilille (Danske Bank FI74 8000 1570 2405 73). Taulukko konferenssimaksuista alla.
  • Ilmoittautumisesi on vahvistettu vasta, kun olet maksanut konferenssimaksun.

Viimeinen ilmoittautumis- ja konferenssimaksun suorittamispäivä:

  • Paperinpitäjät ja työryhmän vetäjät: 27.11.2015
  • Ilman paperia osallistuvat: 27.12.2015

Konferenssimaksu

Konferenssimaksuun sisältyy ohjelmassa mainitut ateriat, linja-autokuljetus Hämeenlinnan asemalta (ks. saapuminen) ja KATSE ry:n jäsenmaksu vuodelle 2016. Aulangolla majoittuville hintaan sisältyy myös hotellin palvelut, mm. aamiainen, kylpylä ja kuntosali.

 Yhden päivän osallistuminen, ei majoitustaKahden päivän osallistuminen, majoitus 2hhKahden päivän osallistuminen, majoitus 1hh
Paperin esittäjät ja työryhmien vetäjät – jatko-opiskelijat404087
Paperin esittäjät ja työryhmien vetäjät – muut4090137
Kuulijoina osallistuvat40120167

Yhteystiedot

Mikael Wigell

KATSE ry:n puheenjohtaja

Sähköposti: mikael.wigell@fiia.fi

Avainsanat: