Siirry suoraan sisältöön

KATSE kiittää! FISA says thank you!

KATSE ry haluaa kiittää kaikkia KATSE 2019 -konferenssiin osallistuneita. Kahden päivän aikana Majvikissa kuultiin yli 90 esitystä 26 eri paneelissa. Keynote-puhujien professori (emeritus) Kalevi Holstin (University of British Columbia), professori Lene Hansenin (University of Copenhagen) ja professori Torbjørn L. Knutsenin (Norwegian University of Science and Technology) puheenvuorot käsittelivät konferenssin teemaa ”IR 100 years”. Talvinen Majvik tarjosi hienot puitteet konferenssille.

FISA wishes to thank all the participants of the FISA 2019 Conference. We heard over 90 presentations in 26 different panels during the two-day conference in Majvik. Keynote addresses by professor (emeritus) Kalevi Holsti (University of British Columbia), professor Lene Hansen (University of Copenhagen) and professor Torbjørn L. Knutsen (Norwegian University of Science and Technology) dealt with the conference theme “IR 100 years”. Wintery Majvik offered an excellent setting for the conference.