Siirry suoraan sisältöön

Syyskokous ja keskustelutilaisuus

Keskustelu: ’Hybridiuhat’ ja turvallisuusparadigman muutokset

Ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa on viime vuosina ryhdytty korostamaan ”hybridiuhkia”. Usein nähdään, että erityisesti Venäjä on pyrkinyt hyödyntämään taloudellisten, poliittisten, informaatioon liittyvien sekä sotilaallisten työkalujen yhdistelmää saavuttaakseen strategisia tavoitettaan – ilman perinteisen sodan kynnyksen ylittämistä. Hybridivaikuttaminen ilmentää osaltaan geopolitiikan muutosta kohti valtioiden toteuttamaa kätketympää strategista vaikuttamista. Usein kyse on kansainvälisten keskinäisriippuvuuksien eri muotojen hyödyntämisestä vaikutus- ja painostuskeinoina. Globaalien riippuvuuksien nousu yleisen strategisen ajattelun keskiöön ja laajempaan keskusteluun merkitsee myös kansallisen turvallisuustoiminnan painopisteiden muutosta. Erityisesti resilienssi-kysymykset ovat jo nousseet määrittämään tulevaisuuden turvallisuuspolitiikan suuntaviivoja.

Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seuran (KATSE) keskustelutilaisuudessa pureudutaan näihin turvallisuustoimintaympäristön muutoksiin ja muuttuneisiin turvallisuuskäsityksiin. Mukana keskustelemassa ovat:

Juha Mustonen, kansainvälisten suhteiden päällikkö, Hybridiosaamiskeskus (tbc)

Katri Pynnönniemi, Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori, Maanpuolustuskorkeakoulu/Helsingin yliopisto

Tapio Juntunen, väitöskirjatutkija, Johtamiskorkeakoulu/Tampereen yliopisto

Puhetta johtaa vanhempi tutkija Mikael Wigell, Ulkopoliittinen instituutti

Aika: 8.11. klo 17:30-19:00
Paikka: Ulkopoliittinen instituutti (Kruunuvuorenkatu 4, Helsinki)

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Ilmoittautumiset tilaisuuteen Marie-Louise Hindsbergille osoitteeseen marie-louise.hindsberg@fiia.fi.

Tervetuloa!

Keskustelutilaisuuden jälkeen järjestetään KATSE ry:n syyskokous.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valinta, pöytäkirjan tarkastajat)
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuoden 2018 johtokunnan valitseminen (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 10-20 jäsentä)
6. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman hyväksyminen
7. Vuoden 2018 jäsen- ja liittymismaksujen hyväksyminen
8. Vuoden 2018 talousarvion hyväksyminen
9. Vuoden 2018 tilin- ja toiminnantarkastajien valinta
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Lisätietoja keskustelutilaisuudesta ja syyskokouksesta voi tiedustella Mikael Wigelliltä (mikael.wigell@fiia.fi)